EGV, spol. s r.o.        Poděbradova 109, 61200 Brno,  Czech Republic


Něco z historie

V roce 1990 založila skupina vývojových inženýrů tehdejší výzkumně vývojové základny Výzkumného ústavu energetických zařízení, zaměřených na oblast energetických zařízení a jaderné techniky, společnost EGV, spol. s r.o.

Ze začátku byla činnost firmy zaměřena na diagnostiku strojů a zařízení v oblasti jaderné energetiky, zahrnující vývoj a výrobu vlastních komponent. Postupně se činnost firmy rozšířila i na dodávky řídicích, zabezpečovacích a diagnostických systémů do oblasti jaderné i klasické energetiky, strojírenství a vodního hospodářství.

Významnou složkou v náplni společnosti se stala oblast pevnostních výpočtů, zahrnující výpočty pevnosti a životnosti potrubních systémů a ocelových konstrukcí včetně výpočtů seizmické odolnost a pevnostní hodnocení strojních zařízení, jako jsou např. čerpadla a armatury.

Začleněním oboru výpočtů umožnilo vývoj unikátních systémů, umožňujících on-line sledování pevnostního zatěžování libovolného konstrukčního uzlu zařízení, včetně  údajů o vyčerpané životnosti v reálném čase.

Od roku 1996 je systém řízení firmy certifikován dle ISO 9001

Výrobní program :

  • řídicí a regulační systémy pro průmyslové aplikace
  • monitorovací a zabezpečovací systémy rotačních strojů
  • systémy sledování životnosti
  • měřicí a programovatelné elektronické moduly
  • pevnostní výpočty potrubních systémů a konstrukcí
  • pevnostní výpočty uzlů a komponent rotačních strojů
  • diagnostická měření, úřední měření vibrací, modální analýza 

home

 


egv@egv.cz