EGV, spol. s r.o.        Poděbradova 109, 61200 Brno,  Czech Republic


Systém managementu kvality

V roce 1995 přijalo vedení EGV, spol. s r.o. rozhodnutí zahájit práce na zavedení systému řízení jakosti dle tehdejší normy DIN EN ISO 9001:1994. Na základě zpracované analýzy se jako optimální pro potřeby systému řízení jakosti v konkrétních podmínkách firmy ukázala varianta zaměřená na efektivní využití počítačové sítě a přenesení celého procesu řízení jakosti do prostředí informačního systému Lotus Notes, který byl v té době již ve firmě zaveden.

Ve spolupráci s firmou SINEKO spol. s r.o. byla pro prostředí Lotus Notes vyvinuta vlastní unikátní aplikace ISONOTES jako systém propojených databází. Architektura těchto databází, řízený přístup k nim a možnost jejich vývoje v souladu s požadavky na systém řízení jakosti a s potřebami firmy tvoří významný nástroj nejen pro systém řízení jakosti, ale především pro řízení chodu firmy.

V roce 1996 proběhl úspěšně certifikační audit a ke dni 26.8.1996 byl firmě EGV, spol s r.o. udělen certifikační organizací TÜV Bayern Sachsen certifikát č. 12 100 6899 dle normy DIN EN ISO 9001:1994 pro obory :

  • Řídící, regulační a diagnostické systémy
  • Vývoj a dodávky jednoúčelových strojů a elektronických modulů
  • Pevnostní výpočty zařízení a potrubních systémů.

Systém byl dále rozvíjen a v dnešní době jsou řízení firmy a systém managementu kvality plně integrovány.
V následujících letech probíhaly příslušné recertifikační audity v souladu se změnami norem ISO 9000.

V současné době je společnost EGV, spol. s r.o. certifikována dle normy ISO EN 9001:2008. Systém řízení kvality EGV, spol. s r.o. byl ověřen interními audity i audity našich hlavních zákazníků - například společnostmi ČEZ, a.s., I&C Energo,  Slovenské elektrárne, a.s.

Pro podrobnější  informace kontaktujte laskavě inženýra kvality: martin_rybak@egv.cz

     certifikát systému řízení jakosti (soubor ve formátu pdf)

home

 

  Česky                   English

egv@egv.cz