EGV, spol. s r.o.        Poděbradova 109, 61200 Brno,  Czech Republic


Kontakt: RNDr. Martin Rybák
+420 604258810
martin_rybak@egv.cz

 

Pevnostní výpočty a analýzy

Provádíme pevnostní výpočty ocelových rámových konstrukcí , potrubních systémů a navazujících prvků. EGV, spol. s r.o. disponuje potřebnými výpočtovými programy MKP a je držitelem příslušných autorizací. Pro experimentální ověření konstrukcí disponuje EGV. spol. s r.o. měřicím vybavením a výpočtovým programem pro modální analýzu a měření vibrací v širokém instervalu frekvencí.

 Podrobnosti...

 

Diagnostika stavu strojů

Sledování technického stavu strojů za provozu - bezdemontážní diagnostika - patří v současnosti ke standardním metodám udržení provozuschopnosti a bezpečnosti kritických strojů, jako jsou turbíny, velké elektromotory a čerpadla, větrné elektrárny, převodovky a další.  Většinou se využívá sledování vibrací ložisek, teplot a dalších veličin, z nichž lze analyzovat stav ložisek, rotorů, převodů a uložení soustrojí.

Monitorování lze rozdělit do tří hlavních tříd, vyžadujících odlišné přístupy...  více zde

 

Školení a kurzy

EGV spol. s r.o., má zpracovány a nabízí školení pro pracovníky diagnostiky. Jsou k dispozici následující kurzy:

  • Základy monitorování vibrací - určeno pro začínající pracovníky. Jsou objasněny základní pojmy, veličiny a metody měření vibrací. Pozornost je věnována zejména závadám rotačních strojů a možnostem jejich sledování pomocí vibrací.
  • Měření a analýza vibrací I - navazuje na základní kurz. Probírají se především metody analýzy signálů, frekvenční analýza, digitální zpracování dat a aplikace prostřednictvím přenosných datakolektorů
  • Měření a analýza vibrací II - kurz je zaměřen na využití poznatků z první části na monitorování složitých strojů s pružnými rotory. Náplň kurzu je vždy upravena podle potřeby posluchačů a navazuje na typické stroje zákazníka.

Kurzy jsou pořádány na pracovišti EGV, spol. s r.o., vyjímečně lze zajistit i u zákazníka. K dispozici jsou názorné modely strojů s důrazem na možností praktických cvičení s vlastními přístroji. Kurzy jsou obvykle třídenní. Frekventanti obdrží studijní podklady a kurz je zakončen testem znalostí, po jehož absolvování lze vystavit osvědčení.

 

         
         

    

home

 

  Česky                   English

egv@egv.cz